Alice deltar i forskning

Kulturmätning

Tillsammans med vår partner Ola Trouvé på One Cultur genomfördes under våren 2016 en studie av hur anställda ser på kulturen i sitt företag när det gäller organisation, värderingar, ledarskap, motivation och arbetslust.

Syftet var att gå vetenskapligt tillväga och bygga ett ”instrument” som träffsäkert mäter företagskulturen på djupet. Anställda från 13 företag ingick i studien.

Den statistiska analysen av materialet genomfördes av professor emeritus Joseph Schaller.


Organisatorisk och social arbetsmiljö – AFS 2015:4

Tillsammans med våra partner Sara Lindberg, Friska Arbetsplatser och Maria Flanagan Sundqvist, Modescien genomfördes under våren 2016 en studie som handlar om den psykosociala arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (AFS 2015:4).

Syftet med studien var att med utgångspunkt från AFS 2015:4 mäta anställdas syn på arbetsmiljö, organisation, värderingar, ledarskap, motivation och arbetsglädje. Personer från ett 40-tal verksamheter ingick i studien.

Den statistiska analysen av materialet genomfördes av professor emeritus Joseph Schaller.


Effekter av förmåner och belöningar i arbetslivet

Alice har tillsammans med våra partners genomför en pilotstudie under sommaren 2012. Studien handlar om "Effekter av förmåner och belöningar i arbetslivet".

Magnus Gewert på Gewert Advice tog initiativet till studien och Alice gjorde förarbetet, samlade in svaren och gjorde researchen. Rapporten är skriven av professor emeritus Joseph Schaller och Magnus Rossby på Inizio gjorde den grafiska presentationen.