Säljanalys

Vill ni öka er försäljning?

Vi rekommenderar två parallella undersökningar:

1) Låt säljarna bedöma sin egen säljkompetens

Alice Säljanalys ger säljarna möjlighet att själva bedöma sin kompetens genom att frågorna är självskattande. Resultaten hjälper er att se vad ni behöver utveckla och förbättra. Analysen är också ett utmärkt hjälpmedel för säljarnas individuella utveckling eftersom den går att använda vid coachning och utvecklingssamtal.

2) Låt kunderna bedöma säljarnas säljkompetens

Många går ett steg till och låter kunderna ge sin syn på säljkåren. Här kan man få information om ytterligare förbättringsområden och eventuella gap.