God Arbetsmiljö index – GAI (Organisatorisk och social arbetsmiljö)

Uppfyller ni kraven i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, AFS 2015:4?

Undersökningen belyser frisk- och riskfaktorer utifrån föreskrifterna. Syftet är att skapa en plattform för att kunna arbeta vidare med arbetsmiljöfrågorna.

Enkäten genomförs i samarbete med Friska Arbetsplatser, Sara Lindberg, www.friskaarbetsplatser.se och Modescien, Maria Flanagan Sundqvist, www.modescien.se.

Läs mer i vår blogg: