Partners


Joseph Schaller

Joseph Schaller

Joseph Schaller säkerställer den vetenskapliga och statistiska grunden i Alice mätinstrument och är också en rådgivare till oss.

Joseph Schaller är professor emeritus, psykologiska institutionen i Göteborg. Hans huvudsakliga forskningsområde ligger inom psykosocial arbetsmiljö samt förändringsarbete och förändringsstrategier.


Action Dialog Partner

Action Dialog Partner

Alice anlitar Action Dialog Partner för att få tillgång till ett modernt och högkvalitativt insamlingsverktyg och rapporteringssystem.

Action Dialog Partner tillhandahåller en rad olika lösningar för datafångst och rapportering. Action Dialog strävar efter att vara metod- och teknikmässigt nyskapande vilket också innebär en bättre respondentupplevelse.

www.actiondialog.se


One Culture

One Culture

Alice samarbetar med Ola Trouvé på One Culture för att kunna erbjuda våra kunder en ledarutveckling eller ett värdegrundsarbete i samband med medarbetarundersökningar.

One Culture, Ola Trouvé jobbar på bred front inom organisationsutveckling och är specialist på att göra bra till mycket bättre. Tydligt, Märkbart och Mätbart är ledorden.Ledarskap, teamutveckling, företagskultur, sälj, serviceutbildningar och testning av nyckelpersoner vid rekrytering eller befordran är One Cultures erbjudande.

www.oneculture.se


Friska Arbetsplatser

Friska Arbetsplatser

Alice samarbetar med Friska Arbetsplatser och Modescien för ett erbjuda en unik undersökning som vi tillsammans har designat. Syftet är att kartlägga hur väl verksamheter svarar upp mot Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter 2015:4. Det handlar om att förebygga ohälsa.

Friska Arbetsplatser AB, Sara Lindberg, arbetar med arbetsmiljö på ett brett sätt, men huvudfokus ligger på systematiskt arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö och ergonomi.

www.friskaarbetsplatser.se


Modescien

Modescien AB

Tillsammans med Friska arbetsplatser har Modescien AB tagit fram ett koncept som handlar om arbetsglädje och sådant som får oss att trivas på jobbet. Maria Flanagan Sundqvist som driver Modesciens utbildar och föreläser om lust, motivation, kommunikation, bemötande, förväntningar och vårt gemensamma ansvar för att skapa en glädjefylld arbetsmiljö.

www.modescien.se

Alice deltar i forskning