Ska ni göra en undersökning

Välkommen till Alice - vi mäter framgångsfaktorer

En mätning ger en samlad bild av verkligheten och visar styrkor att ta tillvara och svagheter att rätt till. Det handlar om verksamhetens konkurrenskraft.


Enkelt men avancerat

En enkät ska vara enkel att skapa och enkel att besvara. Den ska fråga om rätt saker och ge lättolkade svar. För det krävs kunskap. På ett personligt, kreativt och jordnära sätt arbetar vi tillsammans med er för att hitta vägar till nya möjligheter, ökad lönsamhet och utveckling. Vi finns till hands för att bistå med vår kunskap och erfarenhet.


Det är bättre att veta än att tro sig veta

När man inte bara tror utan vet skapas en säkrare grund för att fatta beslut. Man får en riktning mot framtiden genom ökad kunskap om hur nuet ser ut.

Med våra webbenkäter mäter ni de svårfångade men viktiga mjuka frågorna. Enkäterna är snabba och användarvänliga för både er och för de som ska svara. Resultatet presenteras tydligt och hjälper er i rollen som beslutsfattare.


Så här går det till:

Ni är delaktiga i hela processen som består av fyra steg – Förarbete, Frågor, Svar och Resultat.


1) Förarbete

I förarbetet beslutar vi tillsammans om syftet med enkäten och vilka frågeområden som ska mätas. Vi beslutar också om när undersökningen ska genomföras och vilka som ska delta? Finns alla mailadresser? Vem ska ha tillgång till resultaten? Och så vidare…


2) Frågor

Eftersom varje enkät är unik och anpassad efter just era förhållanden så måste ni vara delaktiga i processen när frågorna tas fram. Det är ett ansvar att ställa frågor – man ska nämligen vilja veta svaret! Vi kommer med förslag på frågor och ni tar ställning.


3) Svar

Svaren kan samlas in på tre sätt. Det vanligaste är att vi mailar ut en personlig inloggning till era respondenter och detta kräver naturligtvis att alla har egna mailadresser. Annars kan vi skapa unika lösenord på papper som går att använda på vilken dator som helst. Vi har också möjlighet att lägga en öppen länk exempelvis på er hemsida.


4) Resultat

När undersökningen är avslutad skapas en samlad presentation i en snygg och lättläst Powerpoint. Naturligtvis kan ni få mer avancerade statistiska rapporter och analyser beroende på vilka behov ni har.


Vill du veta mer?

Kontakta oss idag!

Alice deltar i forskning

Våra partners