Företagsunika enkäter

Vad vill ni undersöka?

Vill ni göra en speciell undersökning? Då skräddarsyr vi en unik undersökning åt er! Det kan vara en enkät kring hur medarbetarsamtalen upplevdes eller hur man använder det utdelade träningskortet eller hur man upplever den gemensamma matsalen.