Utvärdering

Undrar ni hur det blev?

Var det en lyckad konferens? Hur bra var utbildningen vi höll? Kanske har ni tillsammans med personalen gjort ett dyrbart studiebesök utomlands. Då vill ni säkert gärna veta om det gav något och om det är värt att göra fler gånger.

Om ni är utbildare eller konsult som vill utvecklas och bli bättre kan det vara till stor hjälp att göra en utvärdering efter en kurs. Det är en trygghet att få bekräftelse på att den blev uppskattad. Eller tvärt om, kanske finns det saker som kan göras bättre. För att kunna åtgärda svagheter eller ta vara på styrkor måste vi först vara medvetna om dem.